استاد مهدی طائب

پایگاه نشر آثار استاد مهدی طائب

صوت دروس| جلسه سی‌وسوم درس تاریخ تطبیقی

پایگاه تاریخ تطبیقی؛ فایل صوتی سی‌وسومین جلسه درس تاریخ تطبیقی با موضوع حوادث پس از شهادت پیامبر اکرم(ص).

 

 

 

صوت دروس| جلسه سی‌ودوم درس تاریخ تطبیقی

پایگاه تاریخ تطبیقی؛ فایل صوتی سی‌ودومین جلسه درس تاریخ تطبیقی با موضوع حوادث پس از شهادت پیامبر اکرم(ص).

 

 

 

صوت دروس| جلسه سی‌‌ویکم درس تاریخ تطبیقی

پایگاه تاریخ تطبیقی؛ فایل صوتی سی‌ویکمین جلسه درس تاریخ تطبیقی با موضوع حوادث پس از شهادت پیامبر اکرم(ص).

 

 

 

صوت دروس| جلسه سی‌ام درس تاریخ تطبیقی

پایگاه تاریخ تطبیقی؛ فایل صوتی سی‌امین جلسه درس تاریخ تطبیقی با موضوع حوادث پس از شهادت پیامبر اکرم(ص).

 

 

 

صوت دروس| جلسه بیست‌ونهم درس تاریخ تطبیقی

پایگاه تاریخ تطبیقی؛ فایل صوتی بیست‌ونهمین جلسه درس تاریخ تطبیقی با موضوع حوادث پس از شهادت پیامبر اکرم(ص).

 

 

 

صوت دروس| جلسه بیست‌وهفتم درس تاریخ تطبیقی

پایگاه تاریخ تطبیقی؛ فایل صوتی بیست‌وهفتمین جلسه درس تاریخ تطبیقی با موضوع حوادث پس از شهادت پیامبر اکرم(ص).

 

 

 

صوت دروس| جلسه بیست‌وششم درس تاریخ تطبیقی

پایگاه تاریخ تطبیقی؛ فایل صوتی بیست‌وششمین جلسه درس تاریخ تطبیقی با موضوع پیامبر اسلام(ص) در کتب آسمانی.

 

 

 

صوت دروس| جلسه بیست‌وپنجم درس تاریخ تطبیقی

پایگاه تاریخ تطبیقی؛ فایل صوتی بیست‌وپنجمین جلسه درس تاریخ تطبیقی با موضوع تاریخ پیامبر اسلام(ص).

 

 

 

صوت دروس| جلسه بیست‌وچهارم درس تاریخ تطبیقی

پایگاه تاریخ تطبیقی؛ فایل صوتی بیست‌وچهارمین جلسه درس تاریخ تطبیقی با موضوع تاریخ پیامبر اسلام(ص).

 

 

 

صوت دروس| جلسه بیست‌وسوم درس تاریخ تطبیقی

پایگاه تاریخ تطبیقی؛ فایل صوتی بیست‌وسومین جلسه درس تاریخ تطبیقی با موضوع تاریخ پیامبر اسلام(ص).

 

 

 

استاد مهدی طائب

استاد مهدی طائب

پایگاه نشر آثار استاد مهدی طائب

تاریخ‌تطبیقی، با تطبیق وقایع روز با گزاره‌های تاریخی، بسیاری از پیچیدگی‌ها و ابهامات را حل کرده و از مطالعه دقیق، هوشمندانه، عالمانه و تحلیلی تاریخ، بصیرت لازم را برای درک عمق مسایل جاری و پیش رو به دست می‌دهد. سایت تاریخ‌تطبیقی برای عمل به چنین رسالتی به دستور و با پشتیبانی استاد مهدی طائب که در سال‌های اخیر با این رویکرد منشأ تحول در مباحث تاریخی بوده‌اند راه اندازی شد که علاقمندان فرهیخته بتوانند نمونه‌های عینی این نگاه به تاریخ را همراه با آثار و نتایج آن به دست آوردند. دروس‌استاد، نگاه‌های همسو به دانش‌تاریخ با الگوگیری صحیح از مباحث‌تاریخی قرآن‌کریم، حضرات معصومین علیهم‌السلام و بزرگانی چون امام‌خمینی (رحمت‌الله‌علیه) و رهبر معظم انقلاب(حفظه‌الله) در قالب مقاله، یادداشت، مصاحبه و گزارش بر روی این سایت برای علاقمندان قابل دسترس است.