پایگاه تاریخ تطبیقی

تاریخی بصیرت افزا

صوت | جلسه دوازدهم درس فقه دفاع بیولوژیک

پایگاه تاریخ تطبیقی؛ فایل صوتی دوازدهمین جلسه درس خارج فقه استاد مهدی طائب، با موضوع فقه دفاع بیولوژیک:

صوت | جلسه یازدهم درس فقه دفاع بیولوژیک

پایگاه تاریخ تطبیقی، فایل صوتی یازدهمین جلسه درس خارج فقه استاد مهدی طائب، با موضوع فقه دفاع بیولوژیک:

صوت | جلسه دهم درس فقه دفاع بیولوژیک

پایگاه تاریخ تطبیقی، فایل صوتی دهم جلسه درس خارج فقه استاد مهدی طائب، با موضوع فقه دفاع بیولوژیک:

صوت | جلسه نهم درس فقه دفاع بیولوژیک

پایگاه تاریخ تطبیقی، فایل صوتی نهم جلسه درس خارج فقه استاد مهدی طائب، با موضوع فقه دفاع بیولوژیک:

صوت | جلسه هشتم درس فقه دفاع بیولوژیک

پایگاه تاریخ تطبیقی، فایل صوتی هشتمین جلسه درس خارج فقه استاد مهدی طائب، با موضوع فقه دفاع بیولوژیک:

صوت | جلسه ششم درس فقه دفاع بیولوژیک

پایگاه تاریخ تطبیقی، فایل صوتی ششمین جلسه درس خارج فقه استاد مهدی طائب، با موضوع فقه دفاع بیولوژیک:

صوت | جلسه پنجم درس فقه دفاع بیولوژیک

پایگاه تاریخ تطبیقی، فایل صوتی پنجمین جلسه درس خارج فقه استاد مهدی طائب، با موضوع فقه دفاع بیولوژیک:

صوت| جلسه چهارم درس فقه دفاع بیولوژیک

پایگاه تاریخ تطبیقی، فایل صوتی چهارمین جلسه درس خارج فقه استاد مهدی طائب، با موضوع فقه دفاع بیولوژیک:

صوت| جلسه سوم درس فقه دفاع بیولوژیک

پایگاه تاریخ تطبیقی، فایل صوتی سومین جلسه درس خارج فقه استاد مهدی طائب، با موضوع فقه دفاع بیولوژیک:

صوت| جلسه اول درس فقه دفاع بیولوژیک

پایگاه تاریخ تطبیقی، فایل صوتی اولین جلسه درس خارج فقه استاد مهدی طائب، با موضوع فقه دفاع بیولوژیک:

پایگاه تاریخ تطبیقی

پایگاه تاریخ تطبیقی

تاریخی بصیرت افزا

تاریخ‌تطبیقی، با تطبیق وقایع روز با گزاره‌های تاریخی، بسیاری از پیچیدگی‌ها و ابهامات را حل کرده و از مطالعه دقیق، هوشمندانه، عالمانه و تحلیلی تاریخ، بصیرت لازم را برای درک عمق مسایل جاری و پیش رو به دست می‌دهد. سایت تاریخ‌تطبیقی برای عمل به چنین رسالتی به دستور و با پشتیبانی استاد مهدی طائب که در سال‌های اخیر با این رویکرد منشأ تحول در مباحث تاریخی بوده‌اند راه اندازی شد که علاقمندان فرهیخته بتوانند نمونه‌های عینی این نگاه به تاریخ را همراه با آثار و نتایج آن به دست آوردند. دروس‌استاد، نگاه‌های همسو به دانش‌تاریخ با الگوگیری صحیح از مباحث‌تاریخی قرآن‌کریم، حضرات معصومین علیهم‌السلام و بزرگانی چون امام‌خمینی (رحمت‌الله‌علیه) و رهبر معظم انقلاب(حفظه‌الله) در قالب مقاله، یادداشت، مصاحبه و گزارش بر روی این سایت برای علاقمندان قابل دسترس است.