پایگاه تاریخ تطبیقی

تاریخی بصیرت افزا

صوت دروس| جلسه صدوپانزدهم درس تاریخ تطبیقی

پایگاه تاریخ تطبیقی؛ فایل صوتی جلسه صدوپانزدهم درس تاریخ تطبیقی با موضوع عملکرد نواب خاص امام زمان(عج):

 

 

صوت دروس| جلسه صدوچهاردهم درس تاریخ تطبیقی

پایگاه تاریخ تطبیقی؛ فایل صوتی جلسه صدوچهاردهم درس تاریخ تطبیقی با موضوع تحرکات شیعیان در دوران بنی عباس:

 

 

صوت دروس| جلسه صدوسیزدهم درس تاریخ تطبیقی

پایگاه تاریخ تطبیقی؛ فایل صوتی جلسه صدوسیزدهم درس تاریخ تطبیقی با موضوع عوامل زمینه ساز غیبت کبری:

 

 

صوت دروس| جلسه صدودوازدهم درس تاریخ تطبیقی

پایگاه تاریخ تطبیقی؛ فایل صوتی جلسه صدودوازدهم درس تاریخ تطبیقی با موضوع دلایل تضعیف حکومت مرکزی اسلام پس از بنی عباس:

 

 

صوت دروس| جلسه صدویازدهم درس تاریخ تطبیقی

پایگاه تاریخ تطبیقی؛ فایل صوتی جلسه صدویازدهم درس تاریخ تطبیقی با موضوع مروری بر خیانت‌های یهودیان و منافقان علیه اسلام:

 

 

صوت دروس| جلسه صدودهم درس تاریخ تطبیقی

پایگاه تاریخ تطبیقی؛ فایل صوتی جلسه صدودهم درس تاریخ تطبیقی با موضوع دوران غیبت صغری:

 

 

صوت دروس| جلسه صدونهم درس تاریخ تطبیقی

پایگاه تاریخ تطبیقی؛ فایل صوتی جلسه صدونهم درس تاریخ تطبیقی با موضوع تاریخ دوران امام حسن عسکری(ع) و تولد امام زمان(عج):

 

 

صوت دروس| جلسه صدوهشتم درس تاریخ تطبیقی

پایگاه تاریخ تطبیقی؛ فایل صوتی جلسه صدوهشتم درس تاریخ تطبیقی با موضوع عملکرد دشمن در دوران امام حسن عسکری(ع):

 

 

صوت دروس| جلسه صدوهفتم درس تاریخ تطبیقی

پایگاه تاریخ تطبیقی؛ فایل صوتی جلسه صدوهفتم درس تاریخ تطبیقی با موضوع مسائل روز کشور به ویژه گرانی بنزین:

 

 

صوت دروس| جلسه صدوششم درس تاریخ تطبیقی

پایگاه تاریخ تطبیقی؛ فایل صوتی جلسه صدوششم درس تاریخ تطبیقی با موضوع تاریخ دوران امام حسن عسکری(ع):

 

 

پایگاه تاریخ تطبیقی

پایگاه تاریخ تطبیقی

تاریخی بصیرت افزا

تاریخ‌تطبیقی، با تطبیق وقایع روز با گزاره‌های تاریخی، بسیاری از پیچیدگی‌ها و ابهامات را حل کرده و از مطالعه دقیق، هوشمندانه، عالمانه و تحلیلی تاریخ، بصیرت لازم را برای درک عمق مسایل جاری و پیش رو به دست می‌دهد. سایت تاریخ‌تطبیقی برای عمل به چنین رسالتی به دستور و با پشتیبانی استاد مهدی طائب که در سال‌های اخیر با این رویکرد منشأ تحول در مباحث تاریخی بوده‌اند راه اندازی شد که علاقمندان فرهیخته بتوانند نمونه‌های عینی این نگاه به تاریخ را همراه با آثار و نتایج آن به دست آوردند. دروس‌استاد، نگاه‌های همسو به دانش‌تاریخ با الگوگیری صحیح از مباحث‌تاریخی قرآن‌کریم، حضرات معصومین علیهم‌السلام و بزرگانی چون امام‌خمینی (رحمت‌الله‌علیه) و رهبر معظم انقلاب(حفظه‌الله) در قالب مقاله، یادداشت، مصاحبه و گزارش بر روی این سایت برای علاقمندان قابل دسترس است.