پایگاه تاریخ تطبیقی

تاریخی بصیرت افزا

صوت | جلسه دهم درس تاریخ تطبیقی

پایگاه تاریخ تطبیقی؛ فایل صوتی دهمین جلسه درس تاریخ تطبیقی با موضوع تاریخ حضرت موسی(ع) و حضرت شعیب(ع).

 

 

 

صوت | جلسه نهم درس تاریخ تطبیقی

پایگاه تاریخ تطبیقی؛ فایل صوتی نهمین جلسه درس تاریخ تطبیقی با موضوع تاریخ حضرت یوسف(ع) و حضرت موسی(ع).

 

 

 

صوت | جلسه هشتم درس تاریخ تطبیقی

پایگاه تاریخ تطبیقی؛ فایل صوتی هشتمین جلسه درس تاریخ تطبیقی با موضوع تاریخ حضرت اسحاق(ع)، حضرت یعقوب(ع) و حضرت یوسف(ع).

 

 

 

صوت | جلسه هفتم درس تاریخ تطبیقی

پایگاه تاریخ تطبیقی؛ فایل صوتی هفتمین جلسه درس تاریخ تطبیقی با موضوع تاریخ حضرت ابراهیم(ع) و حضرت اسماعیل(ع).

 

 

 

صوت | جلسه ششم درس تاریخ تطبیقی

پایگاه تاریخ تطبیقی؛ فایل صوتی ششمین جلسه درس تاریخ تطبیقی با موضوع تاریخ فرزندان حضرت آدم(ع)، حضرت نوح(ع) و حضرت ابراهیم(ع).

 

 

 

صوت | جلسه پنجم درس تاریخ تطبیقی

پایگاه تاریخ تطبیقی؛ فایل صوتی پنجمین جلسه درس تاریخ تطبیقی با موضوع تاریخ فرزندان حضرت آدم(ع).

 

 

 

صوت | جلسه چهارم درس تاریخ تطبیقی

پایگاه تاریخ تطبیقی؛ فایل صوتی چهارمین جلسه درس تاریخ تطبیقی با موضوع عملیات روانی شیطان علیه حضرت آدم(ع).

 

 

 

صوت | جلسه سوم درس تاریخ تطبیقی

پایگاه تاریخ تطبیقی؛ فایل صوتی سومین جلسه درس تاریخ تطبیقی با موضوع تاریخ خلقت حضرت آدم(ع).

 

 

 

صوت | جلسه دوم درس تاریخ تطبیقی

پایگاه تاریخ تطبیقی؛ فایل صوتی دومین جلسه درس تاریخ تطبیقی با موضوع تاریخ‌های معتبر.

 

 

 

صوت | جلسه اول درس تاریخ تطبیقی

پایگاه تاریخ تطبیقی؛ فایل صوتی اولین جلسه درس تاریخ تطبیقی با موضوع کلیاتی در تاریخ.

 

 

 

پایگاه تاریخ تطبیقی

پایگاه تاریخ تطبیقی

تاریخی بصیرت افزا

تاریخ‌تطبیقی، با تطبیق وقایع روز با گزاره‌های تاریخی، بسیاری از پیچیدگی‌ها و ابهامات را حل کرده و از مطالعه دقیق، هوشمندانه، عالمانه و تحلیلی تاریخ، بصیرت لازم را برای درک عمق مسایل جاری و پیش رو به دست می‌دهد. سایت تاریخ‌تطبیقی برای عمل به چنین رسالتی به دستور و با پشتیبانی استاد مهدی طائب که در سال‌های اخیر با این رویکرد منشأ تحول در مباحث تاریخی بوده‌اند راه اندازی شد که علاقمندان فرهیخته بتوانند نمونه‌های عینی این نگاه به تاریخ را همراه با آثار و نتایج آن به دست آوردند. دروس‌استاد، نگاه‌های همسو به دانش‌تاریخ با الگوگیری صحیح از مباحث‌تاریخی قرآن‌کریم، حضرات معصومین علیهم‌السلام و بزرگانی چون امام‌خمینی (رحمت‌الله‌علیه) و رهبر معظم انقلاب(حفظه‌الله) در قالب مقاله، یادداشت، مصاحبه و گزارش بر روی این سایت برای علاقمندان قابل دسترس است.