پایگاه تاریخ تطبیقی

تاریخی بصیرت افزا

فیلم | جلسه سیزدهم درس فقه دفاع بیولوژیک

پایگاه تاریخ تطبیقی، فایل صوتی سیزدهمین جلسه درس خارج فقه استاد مهدی طائب، با موضوع فقه دفاع بیولوژیک:

 

فیلم | جلسه دوازدهم درس فقه دفاع بیولوژیک

پایگاه تاریخ تطبیقی؛ فایل تصویری دوازدهمین جلسه درس خارج فقه استاد مهدی طائب، با موضوع فقه دفاع بیولوژیک:

فیلم | جلسه دهم درس فقه دفاع بیولوژیک

پایگاه تاریخ تطبیقی، فایل تصویری دهمین جلسه درس خارج فقه استاد مهدی طائب، با موضوع فقه دفاع بیولوژیک:

فیلم | جلسه نهم درس فقه دفاع بیولوژیک

پایگاه تاریخ تطبیقی، فایل تصویری نهمین جلسه درس خارج فقه استاد مهدی طائب، با موضوع فقه دفاع بیولوژیک:

فیلم | جلسه هشتم درس فقه دفاع بیولوژیک

پایگاه تاریخ تطبیقی، فایل تصویری هشتمین جلسه درس خارج فقه استاد مهدی طائب، با موضوع فقه دفاع بیولوژیک:

فیلم | جلسه هفتم درس فقه دفاع بیولوژیک

پایگاه تاریخ تطبیقی، فایل تصویری هفتمین جلسه درس خارج فقه استاد مهدی طائب، با موضوع فقه دفاع بیولوژیک:

فیلم | جلسه ششم درس فقه دفاع بیولوژیک

پایگاه تاریخ تطبیقی، فایل تصویری ششمین جلسه درس خارج فقه استاد مهدی طائب، با موضوع فقه دفاع بیولوژیک:

فیلم | جلسه پنجم درس فقه دفاع بیولوژیک

پایگاه تاریخ تطبیقی، فایل تصویری پنجمین جلسه درس خارج فقه استاد مهدی طائب، با موضوع فقه دفاع بیولوژیک:

فیلم | جلسه چهارم درس فقه دفاع بیولوژیک

پایگاه تاریخ تطبیقی، فایل تصویری چهارمین جلسه درس خارج فقه استاد مهدی طائب، با موضوع فقه دفاع بیولوژیک:

فیلم | جلسه سوم درس فقه دفاع بیولوژیک

پایگاه تاریخ تطبیقی، فایل تصویری سومین جلسه درس خارج فقه استاد مهدی طائب، با موضوع فقه دفاع بیولوژیک:

پایگاه تاریخ تطبیقی

پایگاه تاریخ تطبیقی

تاریخی بصیرت افزا

تاریخ‌تطبیقی، با تطبیق وقایع روز با گزاره‌های تاریخی، بسیاری از پیچیدگی‌ها و ابهامات را حل کرده و از مطالعه دقیق، هوشمندانه، عالمانه و تحلیلی تاریخ، بصیرت لازم را برای درک عمق مسایل جاری و پیش رو به دست می‌دهد. سایت تاریخ‌تطبیقی برای عمل به چنین رسالتی به دستور و با پشتیبانی استاد مهدی طائب که در سال‌های اخیر با این رویکرد منشأ تحول در مباحث تاریخی بوده‌اند راه اندازی شد که علاقمندان فرهیخته بتوانند نمونه‌های عینی این نگاه به تاریخ را همراه با آثار و نتایج آن به دست آوردند. دروس‌استاد، نگاه‌های همسو به دانش‌تاریخ با الگوگیری صحیح از مباحث‌تاریخی قرآن‌کریم، حضرات معصومین علیهم‌السلام و بزرگانی چون امام‌خمینی (رحمت‌الله‌علیه) و رهبر معظم انقلاب(حفظه‌الله) در قالب مقاله، یادداشت، مصاحبه و گزارش بر روی این سایت برای علاقمندان قابل دسترس است.