استاد مهدی طائب

پایگاه نشر آثار استاد مهدی طائب

صوت دروس| جلسه هفتادوپنجم درس تاریخ تطبیقی

پایگاه تاریخ تطبیقی؛ فایل صوتی جلسه هفتادوپنجم درس تاریخ تطبیقی با موضوع سوء استفاده دشمن از گرایش مردم به عنوان «اهل‌بیت».

 

 

صوت دروس| جلسه هفتادوچهارم درس تاریخ تطبیقی

پایگاه تاریخ تطبیقی؛ فایل صوتی جلسه هفتادوچهارم درس تاریخ تطبیقی با موضوع منبع سازی بنی‌عباس برای مخفی نگه‌داشتن ریشه حرکتشان.

 

 

صوت دروس| جلسه هفتادوسوم درس تاریخ تطبیقی

پایگاه تاریخ تطبیقی؛ فایل صوتی جلسه هفتادوسوم درس تاریخ تطبیقی با موضوع ریشه به قدرت رسیدن بنی‌عباس.

 

 

صوت دروس| جلسه هفتادودوم درس تاریخ تطبیقی

پایگاه تاریخ تطبیقی؛ فایل صوتی جلسه هفتادودوم درس تاریخ تطبیقی با موضوع لزوم بررسی زمینه‌های پیدایش بنی‌عباس.

 

 

صوت دروس| جلسه هفتادویکم درس تاریخ تطبیقی

پایگاه تاریخ تطبیقی؛ فایل صوتی جلسه هفتادویکم درس تاریخ تطبیقی با موضوع لزوم بررسی زمینه‌های پیدایش بنی‌عباس.

 

 

صوت دروس| جلسه هفتادم درس تاریخ تطبیقی

پایگاه تاریخ تطبیقی؛ فایل صوتی جلسه هفتادم درس تاریخ تطبیقی با موضوع قیام بنی الحسن.

 

 

صوت دروس| جلسه شصت‌ونهم درس تاریخ تطبیقی

پایگاه تاریخ تطبیقی؛ فایل صوتی جلسه شصت‌ونهم درس تاریخ تطبیقی با موضوع تلاش بنی‌عباس برای منحرف کردن عنوان اهل‌بیت.

 

 

صوت دروس| جلسه شصت‌وهشتم درس تاریخ تطبیقی

پایگاه تاریخ تطبیقی؛ فایل صوتی جلسه شصت‌وهشتم درس تاریخ تطبیقی با موضوع سیاست‌های بنی‌عباس برای مقابله با اهل‌بیت(ع):

 

 

صوت دروس| جلسه شصت‌وهفتم درس تاریخ تطبیقی

پایگاه تاریخ تطبیقی؛ فایل صوتی جلسه شصت‌وهفتم درس تاریخ تطبیقی با موضوع قدرت گرفتن بنی‌عباس.

 

 

صوت دروس| جلسه شصت‌وششم درس تاریخ تطبیقی

پایگاه تاریخ تطبیقی؛ فایل صوتی جلسه شصت‌وششم درس تاریخ تطبیقی با موضوع زمینه‌سازان حکومت بنی‌عباس.

 

 

استاد مهدی طائب

استاد مهدی طائب

پایگاه نشر آثار استاد مهدی طائب

تاریخ‌تطبیقی، با تطبیق وقایع روز با گزاره‌های تاریخی، بسیاری از پیچیدگی‌ها و ابهامات را حل کرده و از مطالعه دقیق، هوشمندانه، عالمانه و تحلیلی تاریخ، بصیرت لازم را برای درک عمق مسایل جاری و پیش رو به دست می‌دهد. سایت تاریخ‌تطبیقی برای عمل به چنین رسالتی به دستور و با پشتیبانی استاد مهدی طائب که در سال‌های اخیر با این رویکرد منشأ تحول در مباحث تاریخی بوده‌اند راه اندازی شد که علاقمندان فرهیخته بتوانند نمونه‌های عینی این نگاه به تاریخ را همراه با آثار و نتایج آن به دست آوردند. دروس‌استاد، نگاه‌های همسو به دانش‌تاریخ با الگوگیری صحیح از مباحث‌تاریخی قرآن‌کریم، حضرات معصومین علیهم‌السلام و بزرگانی چون امام‌خمینی (رحمت‌الله‌علیه) و رهبر معظم انقلاب(حفظه‌الله) در قالب مقاله، یادداشت، مصاحبه و گزارش بر روی این سایت برای علاقمندان قابل دسترس است.