استاد مهدی طائب

پایگاه نشر آثار استاد مهدی طائب

خبر| پخش مستقیم نشست «جریان‌شناسی روند آموزش و پژوهش در رشته تاریخ»

نشست «جریان‌شناسی روند آموزش و پژوهش در رشته تاریخ» با ارائه بحث حجج‌اسلام والمسلمین محسن ادیب‌بهروز و محمدرضا جباری از سوی مؤسسه مطالعات و بررسی‌های راهبردی بعثت برگزار می‌شود.

خبر| برگزاری نشست «جریان‌شناسی روند آموزش و پژوهش در رشته تاریخ»

نشست «جریان‌شناسی روند آموزش و پژوهش در رشته تاریخ» با ارائه بحث حجج‌اسلام والمسلمین محسن ادیب‌بهروز و محمدرضا جباری از سوی مؤسسه مطالعات و بررسی‌های راهبردی بعثت برگزار می‌شود.

صوت دروس| جلسه صدوپنجم درس تاریخ تطبیقی

پایگاه تاریخ تطبیقی؛ فایل صوتی جلسه صدوپنجم درس تاریخ تطبیقی با موضوع تاریخ دوران امام هادی(ع) و امام عسکری(ع):

 

 

صوت دروس| جلسه صدوچهارم درس تاریخ تطبیقی

پایگاه تاریخ تطبیقی؛ فایل صوتی جلسه صدوچهارم درس تاریخ تطبیقی با موضوع تاریخ دوران امام جواد(ع) و امام هادی(ع):

 

 

صوت دروس| جلسه صدوسوم درس تاریخ تطبیقی

پایگاه تاریخ تطبیقی؛ فایل صوتی جلسه صدوسوم درس تاریخ تطبیقی با موضوع تاریخ دوران امام رضا(ع) و امام جواد(ع):

 

 

صوت دروس| جلسه صدودوم درس تاریخ تطبیقی

پایگاه تاریخ تطبیقی؛ فایل صوتی جلسه صدودوم درس تاریخ تطبیقی با موضوع تاریخ دوران امام رضا(ع) و امام جواد(ع):

 

 

صوت دروس| جلسه صدویکم درس تاریخ تطبیقی

پایگاه تاریخ تطبیقی؛ فایل صوتی جلسه صدویکم درس تاریخ تطبیقی با موضوع تاریخ دوران امام رضا(ع) و امام جواد(ع):

 

 

صوت دروس| جلسه صدم درس تاریخ تطبیقی

پایگاه تاریخ تطبیقی؛ فایل صوتی جلسه صدم درس تاریخ تطبیقی با موضوع اشرافی‌گری خلفا و تأثیر آن در جامعه اسلامی:

 

 

صوت دروس| جلسه نودونهم درس تاریخ تطبیقی

پایگاه تاریخ تطبیقی؛ فایل صوتی جلسه نودونهم درس تاریخ تطبیقی با موضوع مجریان اهداف جریان نفوذی یهود در حاکمیت اسلام:

 

 

صوت دروس| جلسه نودوهشتم درس تاریخ تطبیقی

پایگاه تاریخ تطبیقی؛ فایل صوتی جلسه نودوهشتم درس تاریخ تطبیقی با موضوع طراحی پیچیده بنی عباس برای انحراف اذهان جامعه از موضوعات اصلی:

 

 

استاد مهدی طائب

استاد مهدی طائب

پایگاه نشر آثار استاد مهدی طائب

تاریخ‌تطبیقی، با تطبیق وقایع روز با گزاره‌های تاریخی، بسیاری از پیچیدگی‌ها و ابهامات را حل کرده و از مطالعه دقیق، هوشمندانه، عالمانه و تحلیلی تاریخ، بصیرت لازم را برای درک عمق مسایل جاری و پیش رو به دست می‌دهد. سایت تاریخ‌تطبیقی برای عمل به چنین رسالتی به دستور و با پشتیبانی استاد مهدی طائب که در سال‌های اخیر با این رویکرد منشأ تحول در مباحث تاریخی بوده‌اند راه اندازی شد که علاقمندان فرهیخته بتوانند نمونه‌های عینی این نگاه به تاریخ را همراه با آثار و نتایج آن به دست آوردند. دروس‌استاد، نگاه‌های همسو به دانش‌تاریخ با الگوگیری صحیح از مباحث‌تاریخی قرآن‌کریم، حضرات معصومین علیهم‌السلام و بزرگانی چون امام‌خمینی (رحمت‌الله‌علیه) و رهبر معظم انقلاب(حفظه‌الله) در قالب مقاله، یادداشت، مصاحبه و گزارش بر روی این سایت برای علاقمندان قابل دسترس است.