استاد مهدی طائب

پایگاه نشر آثار استاد مهدی طائب

یادداشت | صهیونیزم مسیحی

اصول و مبانی جریان مبلغان انجیل در آمریکا و انگلیس حمایت همه جانبه عقیدتی و سیاسی از صهیونیسم می‌باشد و آن‌ها اعتقاد دارند که پیروان کلیسای پروتستان برای ظهور دوباره مسیح باید چند خواسته مسیح را که در تفاسیر انجیل در قرن بیستم به عنوان پیشگویی‌‌های انجیل بیان شده، عملی نمایند.

 

پایگاه تاریخ تطبیقی؛ مسیحیت به سه شاخه کاملاً جدا و مخالف یکدیگر یعنی کلیسای کاتولیک روم، ارتدکس و پروتستان تقسیم شده است. کشور‌های جنوب اروپا و آمریکای لاتین عمدتاً کاتولیک، کشور‌های شمال اروپا و ایالات متحده آمریکا پروتستان و پیروان کلیسای ارتدکس در اروپای شرقی هستند.

این سه کلیسا در اعتقادات دینی و مراسم عبادی کاملاً از یکدیگر جدایند و مانند سه دین مختلف عمل می‌کنند و حتی انجیل کلیسای پروتستان با انجیل کلیسای کاتولیک تفاوت زیادی دارد.

کلیسای کاتولیک و پروتستان از پنج قرن گذشته علیه یکدیگر مبارزه کرده‌اند، به گونه ای که بسیاری از جنگ‌‌های قرن‌‌های هفدهم و هجدهم میلادی برخاسته از اهداف و آرمان‌‌های کاتولیکی و پروتستانی بوده است که نمونه زنده آن در جهان معاصر درگیری مسلحانه و دائمی‌بین پیروان کلیسای کاتولیک و پروتستان در ایرلند شمالی است.

تاکنون بیش از یک هزار فرقه و کلیسای مختلف در درون پروتستانیسم ظهورکرده و هنوز هم تعداد فرقه‌‌های جدید در پروتستانیسم رو به افزایش است و آمریکا مرکز تولید فرقه‌‌های جدید در پروتستان می‌باشد.

یکی از ویژگی‌‌های کلیسای پروتستان رابطه بسیار نزدیک آن‌ها با دولت‌‌های اروپایی می‌باشد و این دولت‌‌ها برای ترویج مسیحیت پروتستان از مبلغان خود درکشور‌های جهان سوم حمایت‌‌های گسترده مالی، تبلیغاتی و سیاسی می‌کنند؛ به عنوان مثال در انگلیس دولت و کلیسای پروتستان از هم جدا نیست و ملکه انگلیس در رأس دولت و کلیسا قراردارد.

 

مکتب نوظهور صهیونیسم مسیحی

اصول و مبانی جریان مبلغان انجیل در آمریکا و انگلیس حمایت همه جانبه عقیدتی و سیاسی از صهیونیسم می‌باشد و آن‌ها اعتقاد دارند که پیروان کلیسای پروتستان برای ظهور دوباره مسیح باید چند خواسته مسیح را که در تفاسیر انجیل در قرن بیستم به عنوان پیشگویی‌‌های انجیل بیان شده، عملی نمایند.

این جریان نوظهور در پروتستانیسم با عنوان «صهیونیسم مسیحی» شهرت دارد. این جریان صهیونیسم مسیحی یک پدیده جدید دینی سیاسی در مسیحیت است که برای اولین بار توسط کلیسای انگلیس در اواخر قرن نوزدهم میلادی به وجود آمد. پروتستان‌‌های مقیم آمریکا و انگلیس این جریان نوظهور را «عملی نمودن خواسته‌‌های مسیح» و «عملی نمودن پیشگویی‌‌های انجیل» نیز می‌نامند.

در این زمینه در اواخر قرن نوزدهم یک مفسر معروف انجیل از آمریکا به نام سایرس اسکوفیلد تفسیر انجیل را مطابق افکار جدید جان داربی انگلیسی تحریرکرد. این تفسیر امروزه معتبرترین تفسیر انجیل برای پروتستان‌‌های سراسر جهان محسوب می‌شود و بهترین مرجع برای انجیل شناخته شده است.

پیروان این مکتب خود را از مبلغان انجیل می‌دانند و اعتقاد دارند پیروان این مکتب، مسیحیان دوباره تولد یافته می‌باشند که فقط اینان اهل نجات خواهند بود و دیگران هلاک خواهند شد. از ویژگی‌‌های ممتاز پیروان این مکتب اعتقاد راسخ و تعصب خاص به صهیونیسم می‌باشد، تعصب این مسیحیان به صهیونیسم بیش از صهیونیست‌‌های یهودی مقیم اسرائیل و آمریکا می‌باشد.

مطابق اعتقادات مکتب فوق باید به وسیله پروتستان‌‌ها حوادثی به وقوع بپیوندد تا مسیح دوباره ظهور نماید و پیروان این مکتب وظیفه دینی دارند برای تسریع در عملی شدن این حوادث کوشش نمایند. حوادثی که توسط آن‌ها باید عملی شوند، عبارتند از:

1. باید یهودیان از سراسر جهان به فلسطین آورده شوند و کشور اسرائیل در گستره ای از رودخانه نیل تا رودخانه فرات به وجود آید و یهودیانی که به اسرائیل م‌هاجرت نمایند اهل نجات خواهند بود.

2. یهودیان باید دو مسجد الاقصی و صخره در بیت المقدس را منهدم کنند و به جای این دو مسجد مقدس مسلمانان، معبد بزرگ را بنا نمایند. (از سال 1967 میلادی تا به حال دو مسجد الاقصی و صخره در بیت المقدس بیش از صدبار مورد حمله یهودیان و مسیحیان صهیونیست قرار گرفته است.)

3. روزی که یهودیان، مسجد الاقصی و مسجد صخره در بیت المقدس را منهدم کنند، جنگ ن‌هایی مقدس آرماگدون - به رهبری آمریکا و انگلیس آغاز شده، در این جنگ جهانی تمام جهان نابود خواهد شد.

4. روزی که جنگ آرماگدون آغاز شود، تمامی‌مسیحیان پیرو اعتقاد «عملی نمودن خواسته‌‌های مسیح» که مسیحیان دوباره تولد یافته می‌باشند، مسیح را خواهند دید و توسط یک سفینه عظیم از دنیا به بهشت منتقل می‌شوند و از آنجا همراه با مسیح نظاره گر نابودی جهان و عذاب سخت در این جنگ مقدس خواهند بود.

5. در جنگ آرماگدون زمانی که ضد مسیح دجال - در حال دستیابی به پیروزی است، مسیح همراه مسیحیان دوباره تولد یافته در جهان ظهور خواهد کرد و ضد مسیح را در پایان این جنگ مقدس شکست می‌دهد و حکومت جهانی خود را به مرکزیت بیت المقدس بر پا خواهد ساخت و معبدی که به جای مسجد الاقصی و صخره در بیت المقدس - که توسط مسیحیان و یهودیان قبل از آغاز جنگ آرماگدون ساخته شده - محل حکومت جهانی مسیح خواهد بود.

6. دولت صهیونیستی اسرائیل با کمک آمریکا و انگلیس مسجد الاقصی و مسجد صخره در بیت المقدس را نابود خواهد کرد و معبد بزرگ به دست آنان در این مکان ساخته خواهد شد و این رسالت مقدس به عهده آن‌ها می‌باشد.

7. این حادثه پس از سال 2000 میلادی حتماً اتفاق خواهد افتاد.

8. قبل از آغاز جنگ آرماگدون، رعب و وحشت، جامعه آمریکا و اروپا را فراخواهد گرفت.

9. قبل از ظهور دوباره مسیح، صلح در جهان هیچ معنایی ندارد و مسیحیان باید برای تسریع در ظهور مسیح مقدمات جنگ آرماگدون و نابودی جهان را فراهم نمایند.

مسیحیان صهیونیست از فرقه پروتستان‌‌ها در آمریکا و انگلیس اعتقاد دارند که مسیح همیشه در امور خاورمیانه به سود دولت اسرائیل مداخله نموده است و اعلام می‌دارند که خواست دولت اسرائیل در حقیقت خواست مسیح می‌باشد و مذاکرات صلح در خاورمیانه بیهوده است و تأسیس کشور اسرائیل بزرگ از رودخانه نیل تا رودخانه فرات، خواست مسیح می‌باشد که به زودی عملی خواهد شد.

صهیونیست‌‌های یهودی هم مطابق اعتقاد به مجموعه قوانین دینی خود «تلمود» به مکتب «خواسته‌‌های خدا» اعتقاد دارند و مطابق این اعتقاد برنامه ای را اجرا می‌نمایند که با کمک دولت‌‌های آمریکا و انگلیس و دیگرکشور‌های غربی بتوانند دو مسجد مقدس الاقصی و صخره در بیت المقدس را تخریب کرده، کشور اسرائیل بزرگ را با نابودی کامل کشور‌های اسلامی‌به وجود آورند.

به همین منظور میان صهیونیست‌‌های یهودی و صهیونیست‌‌های مسیحی از فرقه پروتستان اتحاد و هماهنگی کاملی وجود دارد و مسیحیان پیرو اعتقاد «خواسته‌‌های خدا» همواره اظ‌هار می‌دارند هر عملی که از سوی دولت اسرائیل انجام می‌شود، در حقیقت از سوی مسیح طراحی شده است و باید توسط مسیحیان سراسر جهان مورد حمایت قرار گیرد.

به لطف حمایت همه جانبه جهان مسیحی غرب ازدولت تل آویو اکنون ذخائر عظیم موشک‌‌های هسته ای و انواع و اقسام تسلیحات شیمیایی و میکروبی در اسرائیل وجود دارد و در واقع، رژیم صهیونیستی را به یک «انبار مهمات و پادگان نظامی‌جهان مسیحی ایالات متحده آمریکا و غرب» تبدیل کرده‌اند.

البته هدف استراتژیک جهان مسیحی غرب این است که کشور‌های اسلامی‌را در زمینه‌‌های اقتصادی و نظامی‌برای همیشه ضعیف نگاه دارند.

 

صهیونیسم مسیحی در آمریکا

رهبران دینی و سیاسی پروتستان در انگلیس و آمریکا در حقیقت بانیان اصلی صهیونیسم می‌باشند. بعد از این که جان داربی کشیش معروف کلیسای انگلیسی نظریه صهیونیسم مسیحی را برای اولین بار به عنوان «عملی نمودن خواسته‌‌های مسیح» و تحقق پیشگویی‌‌های انجیل ترویج کرد، دو نفر از کشیشان برجسته پروتستان مقیم آمریکا به نام‌‌های دی. ال. مودی و ویلیام بلاکستون صهیونیسم مسیحی را در این کشور تبلیغ کردند.

بلاکستون در دهه 1880 میلادی برای م‌هاجرت یهودیان از سراسر جهان به سرزمین فلسطین با رهبران سیاسی و دینی و سرمایه داران بزرگ مسیحی در ایالات متحده آمریکا ملاقات کرد و آن‌ها را متقاعد نمود که از دولت واشنگتن بخواهند برای به وجود آوردن کشور اسرائیل در فلسطین کوشش نماید.

 

پروتستانیسم در خدمت صهیونیسم

در سال 1809 میلادی کلیسای انگلیس جامعه خدمات روحانی کلیسا برای یهودیان را در لندن تأسیس کرد که اهداف این جامعه به قرار زیر می‌باشد:

1. تبلیغ نمودن ریشه‌‌های یهودی دین مسیحیت در بین مسیحیان جهان؛

2. کوشش برای مهاجرت یهودیان از سراسر جهان به سرزمین فلسطین و تأسیس کشوری به نام اسرائیل در فلسطین.

یکی دیگر از مؤسسات فعال پروتستان‌‌ها که برای م‌هاجرت یهودیان به فلسطین فعالیت گسترده انجام می‌دهد «سفارت بین المللی مسیحیت در بیت المقدس» می‌باشد. در این مؤسسه تمام کلیسا‌های پروتستان‌‌ها عضویت دارند و برای انتقال یهودیان به فلسطین کمک‌‌های مالی زیادی به یهودیان و دولت اسرائیل می‌نمایند.

دیگر مؤسسات فعال پروتستان‌‌ها که برای انتقال یهودیان به فلسطین کوشش می‌نمایند از این قرار می‌باشند:

1. دوستان مسیحی اسرائیل؛

2. دوستان نیایش مسیحیت برای اسرائیل؛

3. پل‌‌های صلح.

این مؤسسات با دریافت کمک‌‌های مالی از دولت‌‌های مسیحی آمریکا و اروپا و مسیحیان سراسر جهان، هزینه م‌هاجرت یهودیان به سرزمین‌‌های فلسطین اشغالی را می‌پردازند.

برنامه کنونی این مؤسسات، انتقال بیش از یک میلیون یهودی از کشور‌های مختلف مخصوصاً از شوروی سابق و اروپای شرقی به فلسطین است و اخیراً نخست وزیر اسرائیل نیز طرح‌‌های عملی برای اجرای این طرح را رسماً اعلام داشته است.

 

احداث معبد بزرگ در بیت المقدس

بر اساس اعتقادات صهیونیسم مسیحی، بعد از سال 2000 میلادی و قبل از 2007 میلادی یهودیان مقیم فلسطین باید دو مسجد الاقصی و صخره را منهدم کنند و به جای آن‌ها معبد بزرگ را بنا نمایند. روزی که یهودیان، مسجد الاقصی و مسجد صخره در بیت المقدس را منهدم کنند جنگ آرماگدون آغاز خواهد شد. در این زمینه رهبران و نویسندگان پیرو مکتب صهیونیسم مسیحی کتاب‌‌های متعددی به چاپ رسانده و نام آن‌ها را کتاب‌‌های آرماگدون گذاشته‌اند.

ارتش صهیونیستی در سال 1967 میلادی بخش شرقی بیت المقدس را تصرف کرد و مسجد الاقصی و مسجد صخره به دست صهیونیست‌‌های یهودی اشغال گردید. بعد از آن، رژیم تل آویو همواره اعلام کرد که بیت المقدس پایتخت ابدی اسرائیل است. به همین منظور صهیونیست‌‌ها هفتاد و هشت درصد بخش شرقی بیت المقدس را تصرف کرده‌اند و مردم فلسطین حق ندارند در بخش شرقی این شهر خانه سازی کنند و حتی خانه‌‌های فلسطینی‌‌ها در این بخش از شهر مرتب تخریب می‌گردد و یهودیان در آنجا ساکن می‌شوند.

صهیونیست‌‌ها زیر محوطه مسجد الاقصی و مسجد صخره را کاملاً حفاری کرده‌اند. صهیونیست‌‌های مسیحی و یهودی مقیم فلسطین اشغالی و آمریکا اعلام نموده‌اند که آن‌ها سقف و ستون‌‌های معبد بزرگ را آماده کرده‌اند و می‌توانند در کوتاهترین مدت، معبد بزرگ را در جای مسجد الاقصی و مسجد صخره احداث نمایند. آن‌ها نقشه معبد بزرگ را در روی جلد کتاب‌‌هایی که در این موضوع نوشته شده است چاپ کرده‌اند. رهبران صهیونیسم مسیحی و یهودی اعلام کرده‌اند مطابق تفسیر مکاشفه یوحنا در انجیل، صهیونیسم رسالت الهی دارند و برای تأسیس دولت اسرائیل بزرگ حق دارند علاوه بر سلب مالکیت فلسطینیان حتی نسل کشی فلسطینیان و اعراب را انجام دهند.

 

خلسه روحانی

پروتستان‌‌ها اعتقاد دارند قبل از آغاز جنگ آرماگدون مسیح خود را مقابل مسیحیان دوباره تولد یافته ظاهر خواهد کرد و آن‌ها با دیدار مسیح خلسه روحانی را تجربه خواهند کرد و از میان صهیونیست‌‌های یهودی که معبد بزرگ را بنا خواهند نمود، صد و چهل و چ‌هار یهودی با زیارت مسیح و خلسه روحانی به مسیح ایمان خواهند آورد و آن گاه همراه مسیحیان دوباره تولد یافته به وسیله یک سفینه از دنیا به بهشت منتقل خواهند شد و از آنجا نظاره گر نابودی جهان به دست دجّال خواهند بود. سپس مسیح همراه پیروانش دوباره به زمین بازخواهد گشت و در پایان جنگ آرماگدون دجال شکست خواهد خورد و حکومت یک هزار ساله مسیح آغاز می‌شود.

 

رهبران دینی پروتستان، مبلغان انجیل را از مسیحی کردن یهودیان منع می‌کنند، چراکه مطابق اعتقادات آن‌ها باید یهودیان از سراسر جهان به فلسطین م‌هاجرت نمایند و اسرائیل بزرگ را تشکیل دهند و اقدام به ساخت معبد بزرگ نمایند. بیشتر مطلق یهودیان در جنگ آرماگدون توسط ضدمسیح کشته خواهند شد و تعداد‌اندکی زنده خواهند ماند که با ظهور حضرت مسیح به وی ایمان خواهند آورد.

 

تروریسم مقدس و مبلغان جنگجوی انجیل

مکتب صهیونیسم مسیحی در کشور‌های پروتستان مخصوصاً در ایالات متحده آمریکا و انگلیس توسط مبلغان انجیل در سطح گسترده ترویج می‌شود. مبلغان انجیل با عنوان «ایوانجیلیست» معروف هستند و تبلیغ انجیل را در سراسر جهان به عنوان جنگ صلیبی انجام می‌دهند. تبلیغ کردن انجیل با روحیه جنگ‌‌های صلیبی از خصوصیات ممتاز مبلغان انجیل در آمریکا و انگلیس می‌باشد. آن‌ها در دهه گذشته با دامن زدن به تبلیغات گسترده درباره تفاسیری از پیشگویی‌‌های انجیل و تبلیغ نابودی حتمی‌جهان در آغاز هزاره سوم توسط شبکه گسترده تلویزیون و روزنامه‌‌های خود وحشت و اضطراب را در میان مردم آمریکا گستردند.

آن‌ها همچنین با فروش کتاب، نوار ویدیو و وسایل نجات دوران جنگ آرماگدون بازاری یک میلیارد دلاری در آمریکا به وجود آوردند. آن‌ها تفسیر انجیل از سوی سایرس اسکوفیلد را با عنوان «انجیل آخر الزمان» تبلیغ می‌نمایند. آن‌ها مجموعه ای را تحت عنوان دایره المعارف پیشگویی‌‌های انجیل درباره آخر الزمان در سه جلد در سال 1999 میلادی به چاپ رسانده‌اند. یکی از دانشمندان مسیحی آمریکا به نام تام ماک آیور در سال 1999 میلادی کتاب شناسی توصیفی را درباره سه هزار و پانصد کتاب که در مورد مسائل و حوادث آخرالزمان در جهان غرب به چاپ رسیده است منتشر کرد.

در آمریکا هشت حوزه علوم دینی بزرگ متعلق به پروتستان‌‌ها فعالیت دارند که مسائل مربوط به آغاز جنگ آرماگدون و حوادث آخرالزمان را به دانشجویان علوم دینی آموزش می‌دهند و این مراکز در آمریکا به مراکز آموزش دینی خواسته‌‌های مسیح معروف می‌باشند.

مرکز سینمایی‌‌هالیوود نیز در این زمینه نقش خود را ایفا کرده است. ای مرکز در سال 1998 میلادی فیلم سینمایی با عنوان آرماگدون را تولید کرد که در این فیلم، ارتش ایالات متحده آمریکا حملات سفینه‌‌های هوایی دیگر سیارات را شکست می‌دهد. در همین سال از سوی‌‌هالیوود فیلم سینمایی دیگری با عنوان محاصره ساخته شد که در آن، نیرو‌های امنیتی سازمان اف. بی. آی در مقابله و پیشگیری از حملات تروریستی اعراب مقیم آمریکا به مراکز حساس شهر نیویورک پیروز می‌شوند که نمایش این فیلم، با اعتراض شدید مسلمانان مقیم آمریکا روبه رو شد.

تأثیر تبلیغات گسترده دستگاه‌‌های ارتباط جمعی آمریکا که کاملاً تحت کنترل صهیونیست‌‌ها می‌باشند، مردم آمریکا را به زود باورترین مردم جهان تبدیل کرده و حادثه 11 سپتامبر هم کینه و نفرت مردم آمریکا و جهان غرب را به خاطر تبلیغات هدایت شده علیه اعراب و مسلمانان برانگیخته است.

صهیونیست‌‌ها و طرفداران آن‌ها که سال‌‌ها یک سلسله برنامه‌‌های دینی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی خود را تبلیغ می‌کردند، با حادثه 11 سپتامبر 2001 بهترین فرصت را به دست آوردند تا برنامه‌‌هایشان را با سرعت بیشتری به مردم آمریکا و اروپا بقبولانند و در حال حاضر می‌کوشند برنامه‌‌های خود را عملی نمایند. در دوران جنگ سرد، آمریکا اتحاد جماهیر شوروی سابق را امپراتوری شر معرفی می‌کرد و بعد از جنگ سرد دستگاه‌‌های ارتباط جمعی آمریکا ترس از مسلمانان را تبلیغ کردند و بعد ازحادثه 11 سپتامبر این تبلیغات علیه اسلام و مسلمانان جهان در دنیای غرب به اوج خود رسیده است.

گروه‌‌های مسیحی پیرو اعتقاد خواسته‌‌های مسیح در آمریکا صد میلیون پیرو دارند و آن‌ها در هر دو حزب بزرگ آمریکا یعنی جمهوری خواه و دموکرات صاحب نفوذ می‌باشند و همراه صهیونیست‌‌های یهودی، دولت واشنگتن را کاملاً در اختیار دارند.

آمریکا و دیگر کشور‌های پروتستان در جهان و هزار و پانصد فرقه مسیحی حامل این اعتقاد برای جنگ آرماگدون تبلیغات گسترده در سطح جهان انجام می‌دهند و برای تسریع در ظهور مسیح، کوشش می‌نمایند تا وضعیتی را پیش آورند که سراسر جهان نابود شود.

نویسندگان غربی، این اعتقادات را به عنوان تروریسم، مقدس معرفی می‌کنند. این گروه‌‌های مسلح مسیحی درآمریکا بعد از حادثه 11سـپتامبر از سوی اف. بی. آی متهم شده‌اند که در پخش سیاه زخم که یک اسلحه بیولوژیکی می‌باشد، در آمریکا نقش داشته‌اند.

سیاست دولت آمریکا نیز بر نبرد تمدن‌‌ها استوار است و آن‌ها خود را کدخدای دهکده جهانی اعلام کرده‌اند و به ب‌هانه مبارزه با تروریسم می‌کوشند سلطه خود را بر سراسر جهان گسترش دهند، ولی آمریکا در حال فروپاشی از داخل می‌باشد و ریشه حوادث 11 سپـتامبر در داخل خود آمریکا وجود دارد. گروه‌‌های صهیونیست مسیحی و یهودی در داخل آمریکا روز به روز قدرتمندتر می‌شوند و اکنون در واقع، دولت و مردم ایالات متحده آمریکا در دست این گروه‌‌ها گروگان می‌باشند.

به نظر می‌رسد دولت واشنگتن در حال حاضر به بیماری جنون و سوء ظن شدید همراه با هذیان گویی و اختلال در رفتار دچار شده است. آمریکا تنها کشور در جهان است که برای خود اسم ندارد و تعصب‌‌های مذهبی، نژادی و اختلافات تاریخی بین ایالات شمال و جنوب این کشور رو به گسترش است.

انتهای پیام/

نویسنده: حیدررضا ضابط

منابع؛

روزنامه کیهان24/6/1382.

Billy Graham.

Jerry Falwell.

Pat Robertson.

Hal Lindsey.

Mike Evans.

George Carey.

Christian Zionism.

Cyrus Scofield.

Hal Lindsey.

Theodore Herzl.

John Hagee: The Battle For Jerusalem 2001.

Randall Price: The Coming Last Days Temple 1999.

Hal Lindsaey Cliff Ford: Battle For Jerusalem Armageddon Books 2001.

om Mclver:The End of the World:An Annotated Bibliography of End-Times ResourcesJuly 1999

نظرات: (۰) هیچ نظری هنوز ثبت نشده است
ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی
استاد مهدی طائب

استاد مهدی طائب

پایگاه نشر آثار استاد مهدی طائب

تاریخ‌تطبیقی، با تطبیق وقایع روز با گزاره‌های تاریخی، بسیاری از پیچیدگی‌ها و ابهامات را حل کرده و از مطالعه دقیق، هوشمندانه، عالمانه و تحلیلی تاریخ، بصیرت لازم را برای درک عمق مسایل جاری و پیش رو به دست می‌دهد. سایت تاریخ‌تطبیقی برای عمل به چنین رسالتی به دستور و با پشتیبانی استاد مهدی طائب که در سال‌های اخیر با این رویکرد منشأ تحول در مباحث تاریخی بوده‌اند راه اندازی شد که علاقمندان فرهیخته بتوانند نمونه‌های عینی این نگاه به تاریخ را همراه با آثار و نتایج آن به دست آوردند. دروس‌استاد، نگاه‌های همسو به دانش‌تاریخ با الگوگیری صحیح از مباحث‌تاریخی قرآن‌کریم، حضرات معصومین علیهم‌السلام و بزرگانی چون امام‌خمینی (رحمت‌الله‌علیه) و رهبر معظم انقلاب(حفظه‌الله) در قالب مقاله، یادداشت، مصاحبه و گزارش بر روی این سایت برای علاقمندان قابل دسترس است.